Kontakt z nami

Zadzwoń

+48 784 974 332

lub napisz

info@etranspomoc.pl

K
O
N
T
A
K
T

Zdarzenie na drodze

Byłeś świadkiem wypadku na drodze ?

Opisz, wyślij zdjęcie !
Dodaj zdarzenie

Pomoc w drodze

Firmy

zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie lubelskie podkarpackie swietokrzyskie łodzkie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie

Przewodnik

Pogoda

Wypadek drogowy czy kolizja ?

Wypadek drogowy czy kolizja ?06-03-2013

Kolizja drogowa – to określenie wypadku drogowego, w wyniku którego szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód), a osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów.

Wypadek drogowy – to określenie zdarzenia w ruchu drogowym, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenie i zapobieżenie powiększaniu się szkody, to pierwsza z czynności, którą powinniśmy wykonać w przypadku zaistnienia wypadku lub kolizji. Miejsce wypadku należy oznaczyć poprzez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Obowiązkiem uczestników kolizji, jest bezzwłoczne usunięcie pojazdu na pobocze, tak aby nie utrudniał on ruchu innym pojazdom. W przypadku wypadku drogowego (są ofiary śmiertelne lub osoby ranne), nie wolno ruszać pojazdów. Mamy obowiązek zadbać o to, by poszkodowanym udzielono pomocy lekarskiej.

STŁUCZKA LUB NIEGROŹNY WYPADEK - nie ma konieczności wzywania policji, lecz należy napisać wspólne oświadczenie z miejsca zdarzenia. Oświadczenie, podpisane przez uczestników kolizji, ułatwi uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

Oświadczenie o okolicznościach zdarzenia zawiera:

 • dokładny opis miejsca zdarzenia (np. ulica i nr domu, skrzyżowanie),
 • dane identyfikujące auta (numery rejestracyjne),
 • dokładne dane kierowcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy),
 • data, numer i organ wydający prawo jazdy,
 • numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
 • opis uszkodzeń samochodu/ów,
 • wskazanie w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie,
 • szkic sytuacyjny, z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed i po kolizji (uwaga - niedokładny szkic może zostać wykorzystany przez ubezpieczyciela jako dowód stwierdzający, że „sprawca” jednak nie jest winny),
 • zdarzeniu natychmiast trzeba zawiadomić telefonicznie ubezpieczyciela (wymagają tego niektóre firmy),
 • warto sporządzić zdjęcia z miejsca kolizji oraz spisać dane świadków (pomoże to w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem).

W razie ubiegania się o odszkodowanie, zakład ubezpieczeń będzie wymagał:

 • danych dotyczących pojazdu,
 • danych dotyczących kierującego pojazdem,
 • numeru polisy,
 • nazwy i adresu zakładu ubezpieczeń, z którym właściciel pojazdu ma podpisaną umowę ubezpieczenia.

Należy wezwać policję gdy:

 • kierowcy nie mogą dojść do porozumienia, kto zawinił, sprawca nie ma polisy OC lub jest pijany, należy wezwać policję,
 • funkcjonariusze ustalą winnego zdarzenia i mają obowiązek ukarać go mandatem. Rozstrzygnięcie policji nie jest wiążące dla ubezpieczyciela, to tylko kolejny dowód w sprawie,
 • funkcjonariusze sporządzą notatkę służbową, w której znajdą się wszystkie dane kierujących, biorących udział w kolizji. Na prośbę poszkodowanego powinni mu przekazać dane sprawcy,
 • jeżeli sprawca nie zgadza się z oceną policjantów, ci muszą skierować wniosek rozstrzygnięcie sporu do Sądu Grodzkiego.

WYPADEK – nie dokonujemy zmian w pojeździe, wyjątkiem może być konieczność dokonania zmian w celu kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy. Nie można również dokonywać naprawy, ani korzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy, jeśli wcześniej nie zostały przeprowadzone oględziny pojazdu przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń. Po zdarzeniu drogowym powinniśmy jak najszybciej powiadomić naszego ubezpieczyciela, jednak nie może nastąpić to później niż w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Skomentuj

Panel użytkownika

Zapomniałem hasła

bus4us.eu

psycho-spectrum.pl

Facebook

Twitter

Nasa Klasa